Organ and children

Do you know what happens when a 5-year-old child for the first time gets opportunity to try just press some keys (or pedals) on an organ?
Nearly every child will feel this is exciting and great fun!
Thus, let us teach small children to play organ while they are interested. Don’t wait for them to learn play the piano several years. Of course, it is much easier to do it the usual way – identify interested piano students and give them possibility to learn play the organ. However, in Sweden it has been getting harder to find those students. Several swedish organists have written organ schools for children and thanks to Gunilla Rönnberg, now there is even an Suzuki school for organ available. Katharina Hieke has undergone the Suzuki teacher training and has been teaching children to play the organ in several years. She has even translated and published German material for children organ concert/presentation into Swedish and cooperated with the Värmland Sinfonietta for such presentations.

Are you or your child (from ca five years) interested to learn playing the organ, take contact soon!

Here, there follows some information in Swedish on the children concert:

“Kyrkråttans orgeläventyr”

Många organister tycker det är en angelägen uppgift att visa orgelns spännande värld för barn och ungdomar. „Kyrkråttans Orgeläventyr“ är en bearbetning av den tyska förlagan „Die Orgelmaus“ (Karl-Peter Chilla, Edition Strube 3262), där den nyfikna kyrkråttan får ställa alla de frågor som organisterna gärna vill svara på.
Denna förlaga presenterar sig som „En underhållande samtalskonsert för barn (och vuxna) om orgelns funktion“ och ger en fin möjlighet för organisten att komma i kontakt med lyssnarna, berätta om orgeln och spela varierande repertoar.

Det som gör det nu publicerade materialet så unikt är att det finns en väl genomtänkt alternativ utformning som temamässa, denna kan utan vidare firas som huvudgudstjänst inom Svenska kyrkan.

Organisten får tillfälle att presentera orgeln på ett lekfullt sätt. Insatsen är minimal. Det behövs enbart en medspelare som antingen klär ut sig till kyrkråttan eller spelar med en handdocka eller likande. Organisten behöver bara vara sig själv, inga barockperuker eller andra rekvisita behövs.
Givetvis krävs ett tätt samarbete med prästen för att få temamässan att fungera.

”Kyrkråttan” har legat till grund för Wermland Operas skolföreställningar våren 2015 ”Från orgel till piccola” där Värmlands kyrkomusiker samarbetat med Wermland Sinfonietta för att presentera orgeln och orkesterns blåsinstrument för skolbarnen!

KYRKRÅTTANS ORGELÄVENTYR

Beställ utförligt manus med repertoarförslag
250 kr inkl moms

Hör av dig för att boka oss för samarbete kring en föreställning eller en gudstjänst!